Protihlukové valy

back to list

Protihlukové valy mají charakter sypaného zemního valu a byly zbudovány převážně se záměrem akustické ochrany, jejich účinnost je dána zejména jejich výškou a konfigurací okolního terénuStav 2011

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 13.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(86.0 KB)

Download

DXF
(26.1 KB)

Download

GML
(22.3 KB)

Download

Shapefile
(20.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(87.9 KB)

Download

DXF
(32.0 KB)

Download

GML
(28.2 KB)

Download

Shapefile
(20.4 KB)