Velkoobjemové kontejnery

back to list

Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 23.07.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(20.9 MB)

Download

GML
(2.9 MB)

Download

Shapefile
(1.4 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(20.9 MB)

Download

GML
(3.0 MB)

Download

Shapefile
(1.4 MB)