Záplavové území 2013

back to list

Hranice rozlivu - povodeň 2013

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Last update: 29.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(784.8 KB)

Download

DXF
(314.2 KB)

Download

GML
(232.8 KB)

Download

Shapefile
(276.8 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(918.7 KB)

Download

DXF
(418.3 KB)

Download

GML
(343.0 KB)

Download

Shapefile
(276.4 KB)