Protipovodňová ochrana

back to list

Objekt (zařízení) protipovodňové ochranyzáplavového území Vtavy a Berounky

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Last update: 06.02.2019
Metadata  XML Metadata 

CIS_TYP

Download

CSV
(83.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(149.1 KB)

Download

DXF
(34.5 KB)

Download

GML
(35.6 KB)

Download

Shapefile
(31.1 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(151.4 KB)

Download

DXF
(43.4 KB)

Download

GML
(43.0 KB)

Download

Shapefile
(31.2 KB)