Velká rozvojová území (územní plán)

back to list

Velká rozvojová území (územní plán). Pro VRÚ bude pořízena podrobnější územně plánovací domkumentace nebo územně plánovací podklad v rozsahu celého VRÚ nebo jeho ucelené části, vymezené pořizovatelem ÚP.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update: 11.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(113.8 KB)

Download

DXF
(36.9 KB)

Download

GML
(29.8 KB)

Download

Shapefile
(28.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(117.4 KB)

Download

DXF
(46.3 KB)

Download

GML
(37.5 KB)

Download

Shapefile
(27.8 KB)