Opěrné zdi

back to list

Opěrné zdi nebyly zbudovány s prvořadým záměrem akustické ochrany, ale souvisejí s tělesem komunikace a mají negativní vliv na akustickou situaci (odraz na odvrácenou stranu komunikace)Stav 2011

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 13.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(76.7 KB)

Download

DXF
(20.8 KB)

Download

GML
(19.6 KB)

Download

Shapefile
(17.2 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(77.7 KB)

Download

DXF
(25.1 KB)

Download

GML
(23.4 KB)

Download

Shapefile
(17.4 KB)