Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy (stabilizované) - body (územní plán)

back to list

Plán využití ploch (územní plán) - pevná značka v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje umístění "podměrečné" funkční plochy o rozloze menší než 2500 m2 v rámci jiné funkční plochy. Grafická značka symbolizuje těžiště umístění podměrečné funkční plochy.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update: 19.12.2019
Metadata  XML Metadata 

CIS_TEXT

Download

CSV
(1.4 KB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(61.0 KB)

Download

DXF
(14.8 KB)

Download

GML
(13.9 KB)

Download

Shapefile
(8.6 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(61.6 KB)

Download

DXF
(16.6 KB)

Download

GML
(15.3 KB)

Download

Shapefile
(8.8 KB)