Absolutní výšky budov

back to list

Klasifikovaný rastr vytvořený z digitálního modelu zástavby zobrazuje absolutní nadmořské výšky budov.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Last update: 20.02.2019
Metadata  XML Metadata 

S-JTSK

Download

TFW
(92.0 B)

Download

TIFF
(156.8 MB)