Hluková mapa - noc

back to list

Výpočtová hluková mapa povrchové dopravy. Celková akustická situace. Noční doba (22:00-06:00) Hluková pásma po 5dB ve výšce 4m. Stav v r. 2016. Pro IPR Praha zpracovala EKOLA group, spol, s.r.o. 2017.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 14.12.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

DXF
(55.1 MB)

Download

GML
(46.0 MB)

Download

Shapefile
(45.1 MB)

S-JTSK

Download

DXF
(54.1 MB)

Download

GML
(46.6 MB)

Download

Shapefile
(33.4 MB)