Pražská integrovaná doprava - trasy - trvalý stav (bez výluk)

back to list

Pražská integrovaná doprava - trasy - trvalý stav (bez výluk)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@urm.praha.eu)
Last update: 30.01.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(144.0 MB)

Download

GML
(27.4 MB)

Download

Shapefile
(24.0 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(146.7 MB)

Download

GML
(29.0 MB)

Download

Shapefile
(21.5 MB)