Pražská integrovaná doprava - trasy - trvalý stav (bez výluk)

back to list

Pražská integrovaná doprava - trasy - trvalý stav (bez výluk)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@urm.praha.eu)
Last update: 12.11.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(114.0 MB)

Download

GML
(22.1 MB)

Download

Shapefile
(19.5 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(116.3 MB)

Download

GML
(23.3 MB)

Download

Shapefile
(17.3 MB)