Pražská integrovaná doprava - linky - trvalý stav (bez výluk)

back to list

Pražská integrovaná doprava - linky - trvalý stav (bez výluk)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update: 12.11.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(67.3 MB)

Download

GML
(15.6 MB)

Download

Shapefile
(13.6 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(69.3 MB)

Download

GML
(16.6 MB)

Download

Shapefile
(11.8 MB)