Články na www.geoportalpraha.cz http://www.geoportalpraha.cz/ 2019-05-02T08:53:20Z en Archiv historických plánů hl. m. Prahy http://www.geoportalpraha.cz/en/clanek/314/archiv-historickych-planu-hl-m-prahy <p>V některých aplikacích na našem geoportálu se objevují různé historické mapy a plány. Podkladové archiválie byly naskenovány a transformovány do souřadného systému S-JTSK. Tyto rastry nedosahují vysoké polohové přesnosti, a to především kvůli kvalitě papírových podkladů znehodnocených věkem. Pro ujasnění zde uvádím některé základní informace o nich.</p> 314Archiv historických plánů hl. m. Prahy 2019-05-02T08:53:20Z Query services http://www.geoportalpraha.cz/en/clanek/142/query-services <p>Prostorová data jsou on-line nejčastěji zpřístupňována prostřednictvím prohlížecích služeb, zobrazujících výstupy formou mapy. Potenciál využití prostorových dat je však mnohem širší, v praxi se vyskytuje celá řada úloh, ve kterých je požadováno zjištění existence prvků nebo jejich vlastností na určitém místě povrchu Země, aniž by bylo potřeba současně zobrazovat mapový výstup lokality. Pro řešení těchto úloh využívá hl. m. Praha tzv. dotazovací služby. Jedná se webové služby dle standardu XML-RPC, umožňující vyhledávat informace o de facto libovolných datech datového skladu prostorových dat.</p> 142Query services 2019-03-27T09:48:15Z How does map search services work http://www.geoportalpraha.cz/en/clanek/163/how-does-map-search-services-work 163How does map search services work 2019-03-27T09:27:44Z Catalogue services http://www.geoportalpraha.cz/en/clanek/145/catalogue-services 145Catalogue services 2019-03-27T09:27:16Z Orthophoto maps http://www.geoportalpraha.cz/en/clanek/14/orthophoto-maps <p>Color images of Prague's territory have been taken, and orthophoto maps have been made, since 1996. Since 2007, images are taken on an annual basis. Data is available as TIF and JPG.</p> 14Orthophoto maps 2019-03-21T20:03:08Z http://www.geoportalpraha.cz/en/clanek/312 312 2018-05-16T09:31:00Z 3D model of Prague on the web http://www.geoportalpraha.cz/en/clanek/311/3d-model-of-prague-on-the-web <p>The app "3D model of Prague" on the adress <a href="http://www.iprpraha.cz/3dmodel" target="_blank">www.iprpraha.cz/3dmodel</a> shows 3D buildings and terrain of the city of Prague with the detailed info about buildings, e.g. floot numbers, property and usage. Users can also search for places/adresses and navigate through the favourite view points on the historical city center.</p> 3113D model of Prague on the web 2017-10-02T12:32:37Z new Planning Analytical Documentation (ÚAP) http://www.geoportalpraha.cz/en/clanek/310/new-planning-analytical-documentation-uap <p>Upgraded ÚAP for City of Prague (2016) is newly available at <a href="http://uap.iprpraha.cz" target="_blank">http://uap.iprpraha.cz</a>/ (CZ)</p> 310new Planning Analytical Documentation (ÚAP) 2017-06-19T10:34:30Z http://www.geoportalpraha.cz/en/clanek/308 308 2017-02-13T17:47:11Z Catalog of Prague´s City Boroughs http://www.geoportalpraha.cz/en/clanek/307/catalog-of-pragues-city-boroughs <p><a href="http://katalog-mc.iprpraha.cz/" target="_blank">Set </a>of the indicators for boroughs of Prague is newly available in the app called Catalog of City Boroughs (CZ only).</p> 307Catalog of Prague´s City Boroughs 2017-02-08T13:39:26Z