Digitální mapa Prahy

19. 11. 2010

Digitální mapa Prahy (DMP) je základní polohopisné mapové dílo popisující území hl. m. Prahy. Datový model DMP je tvořen částí Digitálního obrazu katastrální mapy (DOKM), resp. Digitální katastrální mapy (DKM) na územích s již vyhlášenou platností DKM, a dále částí Digitální technické mapy (DTM), která kromě obsahu podrobného polohopisu a údajů o technické infrastruktuře vede i informativní plošnou vrstvu o Technickém využití území. Systém správy a výdeje dat umožňuje rozšíření současně poskytovaných datových výstupů o další dostupné informace o území a metadata.

Projekt Digitální mapa Prahy byl ukončen 31.3.2013 a navazuje na něj projekt Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy, jejíž součástí je Digitální technická mapa Prahy. Více o historii vývoje technické mapy v Praze se dočtete zde.

Digitální mapa Prahy (DMP) je složena ze dvou nezávislých částí. Technická mapa (TM) obsahuje účelovou mapu povrchové situace, sítě technické infrastruktury, odvozené vrstvy budov a mapy technického využití území. Druhá část, Digitální obraz katastrální mapy (DOKM), obsahuje účelově zpracovanou katastrální mapu pro vybraná katastrální území v Praze bez vyhlášené státní Digitální katastrální mapy (DKM). Na územích s platnou DKM jsou z ní data přímo importována.

Výdejní sady

Nejužívanější výdejní sady byly:

 • DOKM (Digitální obraz katastrální mapy): obraz polohopisu katastrální mapy, tj. hranice parcel a čísla parcel. Je udržována pouze na katastrálních územích, kde ještě není vyhlášena platnost DKM (Digitální katastrální mapa – ČÚZK).

katastrální mapa

 • DMP polohopis : třída TMUMPS (technická mapa – účelová mapa povrchové situace) a DOKM, pokud je v daném prostoru veden.

katastrální mapa

 • DMP polohopis redukovaný : vybrané vrstvy polohopisu DMP.
 • DMP inženýrské sítě: TMIS (technická mapa – inženýrské sítě). Sady jsou vytvořeny jak pro všechny sítě společně, tak pro jednotlivé druhy.

katastrální mapa

 • Dmp vše: DOKM (Digitální obraz katastrální mapy) a TM (Technická mapa).

  katastrální mapa

 • Budovy: odvozená vrstva polygonů budov z technické mapy.

  katastrální mapa

 • MTVU (Mapa technického využití území): odvozená vrstva ploch s kódy dle využití území. Sada je vytvořena také pro rastrovou podobu MTVU.

  katastrální mapa