Ortofotomapy

18. 03. 2019

První barevné ortofotomapy Prahy byly zpracovány v roce 1996. S ohledem na jejich úspěch u uživatelů bylo nejprve rozhodnuto provádět aktualizaci čtvrtiny území ročně. Velký nárůst poptávky po aktuálních datech ale vedl ke zkrácení cyklu a od roku 1999 byla snímkována polovina území ročně. Od roku 2007 bylo zpracováváno celé území každý rok a v současnosti je prováděn nálet 2x ročně.

Barevné snímkování území hl. m. Prahy

Ortofotomapa – vegetační období

rok rozlišení velikost listu snímkované území
od r. 2007 pixel 10cm klad 1 : 1000 celé území
od r. 2007 pixel 50cm klad 1 : 5000 celé území
2004-2006 pixel 10cm klad 1 : 1000 střídavě polovina území
2003 pixel 20cm klad 1 : 2000 celé území
2002 pixel 20cm klad 1 : 2000 střídavě polovina území
1999-2001 pixel 30cm klad 1 : 2000 střídavě polovina území
1998 pixel 30cm klad 1 : 2000 JZ čtvrtina území
1996 pixel 40cm klad 1 : 2000 celé území

 

Snímkování okolí Prahy

rok rozlišení velikost listu snímkované území
2002                 pixel 50cm klad 1:5000       (okresy Praha východ a západ)
2004 pixel 50cm klad 1:5000 (limity-712 500, 1 022 000, 765 000, 1 080 000)
2006 pixel 20cm klad 1:2000

(limity-710 000, 1 022 000, 767 500, 1 077 000)

2016 pixel 15cm klad 1:1000

(limity-710 000, 1 022 000, 767 500, 1 077 000)

 

Barevné mimovegetační snímkování území hl. m. Prahy

Ortofotomapa – mimovegetační období

rok rozlišení velikost listu snímkované území
od r. 2014 pixel 10cm klad 1 : 1000 celé území
2012 pixel 10cm klad 1 : 1000 celé území

 

Historické (černobílé) ortofotomapy

Z archivních snímků VGHMÚř Dobruška byly vyhotoveny i některé ortofotomapy historické.

rok rozlišení velikost listu snímkované území
1988 pixel 50cm klad 1 : 5000 celé území
1975 pixel 50cm klad 1 : 5000 celé území
1953 pixel 50cm klad 1 : 5000 celé území
1945 pixel 50cm klad 1 : 5000 střed města
1938 pixel 50cm klad 1 : 5000 střed města

 

Tematické ortofotomapy

Ortofotomapy spektrozonální

V roce 1996 bylo pro účely posouzení kvality zeleně provedeno spektrozonální snímkování území města.

rok rozlišení velikost listu snímkované území
1996 pixel 40cm klad 1 : 2000 celé území

 

Ortofotomapy infračervené

V roce 2011 byly pro klasifikaci vegetace pořízeny infračervené letecké měřické snímky.

rok rozlišení velikost listu snímkované území
od r. 2017 pixel 10cm klad 1 : 1000 celé území
2011 pixel 10cm klad 1 : 1000 celé území

 

Ortofotomapa černobílá (šedotónová)

V roce 1996 bylo pro účely tvorby digitálního modelu terénu (DMT) provedeno v nevegetačním období černobílé snímkování území města.

rok rozlišení velikost listu snímkované území
1996 pixel 20cm klad 1 : 1000 celé území

 

Ortofotomapa záplav

V letech 2002 a 2013 bylo prováděno po kulminaci řeky barevné snímkování zaplaveného území.

rok rozlišení velikost listu snímkované území
2013 pixel 4cm klad 1 : 1000 zaplavené území
2002 pixel 20cm klad 1 : 2000 zaplavené území

 

Trueortofotomapa centra Prahy

V roce 2012 byla zkušebně vytvořena True ortofotomapa (též zvaná „věrná“ nebo „pravá“) s pravoúhlým promítnutím všech objektů včetně stavebních.

rok rozlišení velikost listu snímkované území
2012 pixel 10cm klad 1 : 1000 střed města

 

 

Kontaktní osoba: Bc. Vojtěch Hříbal, hribal@ipr.praha.eu