Technická mapa Prahy

19. 11. 2010

Tvorba a údržba Technické mapy Prahy byla zahájena Útvarem hlavního architekta, atelierem geodézie, v roce 1964. Mapa byla vytvořena v měřítku 1:500 a obsahovala polohopis, výškopis, popis a jednotlivé inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace, teplovod, elektrické a sdělovací kabely, potrubní pošta).

V roce 1988 bylo mapováním pokryto 60% území města Prahy a tvorba i údržba Technické mapy Prahy byla ukončena. Pro pokrytí celého území města je Technická mapa Prahy doplněna mapami technickohospodářského mapování.

Technickohospodářské mapy byly jako státní mapové dílo pořizované pro technické a hospodářské účely od roku 1961 do 1981; pro města v měřítku 1:1000. Na rozdíl od dosavadních katastrálních map obsahovaly polohopis a výškopis a byly tedy vhodné i pro projektové a další technické práce. Mapa obsahovala body polohového a výškového bodového pole, pozemky, budovy a technická zařízení trvalého rázu. Výškopis se vyjadřoval vhodnou kombinací kótování, vrstevnic a technických šraf. V rozsahu potřebném pro konkrétní účel mapa navíc obsahovala další předměty měření.

Přestože tato mapová díla nejsou již téměř dvacet let udržováno v souladu se stávajícím stavem ve městě, je o něj i v dnešní době zájem ze strany stavebníků a projektantů, zejména co se týká informací o průběhu již dávno uložených inženýrských sítích.

Originály map jsou částečně uloženy v Archivu hl. m. Prahy. Jejich skenování, ořezání a souřadnicové připojení zajišťoval IMIP a návazně URM.