Pražská otevřená geografická data

Od 1. dubna 2015 jsou poskytována geografická data hl. m. Prahy formou Otevřených dat.

SEZNAM DAT

HLEDÁM DATA

 

Portál otevřených dat hl. m. Prahy                                   Národní portál otevřených dat

Zpřístupnění a pravidla využití otevřených dat

Otevřená data jsou publikována ve formátech

 • shapefile
 • geoJSON
 • GML
 • DXF
 • a rastrových formátech TIFF a JPG

s výjimkou rastrových dat jsou otevřená data publikována v souřadnicových systémech S-JTSK a WGS-84.

Dokumenty upravující pravidla dalšího využití dat:

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datových souborů datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy

Licenční podmínky pro Otevřená data hl. m. Prahy

 

Co jsou otevřená data

Otevřená data neboli Open Data jsou informace a data bezplatně a volně dostupná na internetu ve strojově čitelném formátu, pro jejichž využití nejsou kladeny legislativní či technické překážky.

Formát a struktura otevřených dat umožňuje jejich strojové zpracování, k němuž vydavatel těchto dat poskytuje právní svolení. Díky tomu mohou být data dále volně zpracovávána a využívána pro výzkum, tvorbu analýz, ale i ke komerčním účelům pro využití k tvorbě internetových aplikací, čímž se zvyšuje jejich ekonomická hodnota a rozsah využití.

Otevírání dat veřejné správy přináší pozitivní aspekty zejména v těchto oblastech:

 • Poskytování kvalitnějších služeb pro občany
 • Zvýšení informovanosti obyvatelstva
 • Podpora občanské společnosti
 • Zvýšení ekonomického potenciálu
 • Zvýšení transparentnosti veřejné správy
 • Efektivnější práce veřejné správy
 • Redukce administrativy a zátěže IT infrastruktury veřejné správy

Mnoho světových měst poskytuje svá data otevřeným způsobem a dává je k dispozici široké veřejnosti k dalšímu využití. Čas ukázal, že toto rozhodnutí přineslo městům mnoho pozitivních výsledků ve formě nových aplikací či analýz dat. Nejlepšími příklady jsou města jako například Londýn, Berlín, Vídeň, San Francisco či Chicago. Z tuzemských měst jako první začaly s poskytováním otevřených geografických dat Děčín a Opava.

Otevřená data v Praze

IPR Praha již od roku 2002 poskytuje geografická data Prahy formou webových služeb zdarma bez limitů využití. Jejich využívání se rozšířilo především v roce 2011 v souvislosti s rozvojem Pražského geoportálu.

Na základě platných Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy zajišťovaným IPR Praha, která jsou účinná od 1. 4. 2015, jsou geografická data Prahy poskytována také formou dalších otevřených datových formátů a webových služeb.

Za otevírání dat IPR Praha získal v září 2014 2. místo v soutěži OTEVŘENO X ZAVŘENO za mapové aplikace a v říjnu 2014 cenu od firmy ARCDATA PRAHA za přínos v oblasti zpřístupňování geoinformací.

Při přípravě poskytování Otevřených dat IPR Praha spolupracoval s iniciativami, které se této problematice v České republice věnují zejména Fondem Otakara Motejla a OSGeo.CZ.

Na jaře 2014 proběhl v Praze ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla první pražský geohackaton. Jednalo se o první český programovací maraton nad daty veřejné správy. Účastníci měli šanci osahat si pražská data, dozvědět se jak vznikají, ale především zde vznikaly nové aplikace a analýzy pro lepší život v hlavním městě. Vytvořené aplikace jsou k dispozici online.

V rámci přípravy na otevření dat byla vypracována případová studie popisující všechny praktické aspekty otevírání dat, se kterými se veřejná správa při jejich přípravě potýká. Dokument popisuje jednotlivé formáty dat, způsoby jejich otevírání, legislativní pravidla otevírání dat, pozitivní i negativní stránky procesu a doporučení řešení v uvedených oblastech. Studie shrnuje i nejzajímavější ukázky otevření dat veřejné správy včetně ukázek jejich využití. Případová studie je k dispozici na internetu pod volnou licencí jejího dalšího využití ZDE.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Bohdan Baron, baron@ipr.praha.eu