Pěší trasy

zpět na seznam

pěší trasy včetně mimoúrovňových a pasáží

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
25.09.2020 02:00:00

S-JTSK

DXF
(7.3 MB)

GML
(11.8 MB)

SHP
(8.3 MB)

WGS 84

DXF
(5.5 MB)

GML
(10.2 MB)

SHP
(8.3 MB)