Pěší trasy

zpět na seznam

pěší trasy včetně mimoúrovňových a pasáží

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
04.04.2023 02:00:00

S-JTSK

DXF
(7.1 MB)

GML
(11.6 MB)

SHP
(8.1 MB)

WGS 84

DXF
(5.4 MB)

GML
(10.1 MB)

SHP
(8.1 MB)