Hluková mapa - den

zpět na seznam

Výpočtová hluková mapa povrchové dopravy. Celková akustická situace. Denní doba (06:00-22:00) Hluková pásma po 5dB ve výšce 4 m. Stav v r. 2016. Pro IPR Praha zpracovala EKOLA group, spol, s.r.o. 2017.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
29.03.2022 02:00:00

S-JTSK

DXF
(56.2 MB)

GML
(48.3 MB)

SHP
(34.8 MB)

WGS 84

DXF
(57.5 MB)

GML
(47.8 MB)

SHP
(46.9 MB)