Cyklistické trasy

zpět na seznam

Cyklistické trasy značené, doporučené a ostatní

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
20.11.2022 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(5.5 MB)

DXF
(1.3 MB)

GML
(1.6 MB)

SHP
(1.1 MB)

WGS 84

GeoJSON
(5.4 MB)

DXF
(976.3 KB)

GML
(1.2 MB)

SHP
(1.1 MB)

Doplňující tabulky

CSV
(695.0 B)