Záplavové území ( Q20 )

zpět na seznam

Záplavová čára pro průtok 2720 m3/s ( Q20) pod soutokem.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
07.02.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(4.3 MB)

DXF
(1.5 MB)

GML
(1.3 MB)

SHP
(951.0 KB)

WGS 84

GeoJSON
(4.2 MB)

DXF
(1.1 MB)

GML
(946.3 KB)

SHP
(933.4 KB)