Svoz komunálního odpadu

zpět na seznam

Vrstva obsahuje údaje o svozu komunálního odpadu. Podklady poskytl Odbor ochrany prostředí.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
05.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(917.2 KB)

DXF
(174.3 KB)

GML
(155.6 KB)

SHP
(130.1 KB)

WGS 84

GeoJSON
(902.7 KB)

DXF
(250.2 KB)

GML
(215.6 KB)

SHP
(206.5 KB)