Digitální model povrchu - 1m

zpět na seznam

Digitální model povrchuvznikl vyhodnocením leteckých snímků. Zobrazuje terén včetně všech objektů na něm - budovy, mosty, porosty zeleně apod.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
30.08.2021 02:00:00

S-JTSK

TFW
(92.0 B)

TIFF
(1.8 GB)