Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1

zpět na seznam

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 1 = zdroje s úplným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2020, stav dat 2019. Aktualizováno ročně. Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base, zdrojová data: ČHMÚ-SPE.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
26.10.2020 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(638.8 KB)

DXF
(21.7 KB)

GML
(103.8 KB)

SHP
(91.1 KB)

WGS 84

GeoJSON
(637.8 KB)

DXF
(17.7 KB)

GML
(103.7 KB)

SHP
(90.8 KB)