Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1

zpět na seznam

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 1 = zdroje s úplným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2019, stav dat 2018. Aktualizováno ročně. Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base, zdrojová data: ČHMÚ-SPE.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
12.11.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(649.1 KB)

DXF
(22.7 KB)

GML
(102.8 KB)

SHP
(90.6 KB)

WGS 84

GeoJSON
(648.2 KB)

DXF
(18.2 KB)

GML
(102.4 KB)

SHP
(90.2 KB)