Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1

zpět na seznam

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 1 = zdroje s úplným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2022, stav dat 2021. Aktualizováno ročně. Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base, zdrojová data: ČHMÚ-SPE.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
01.12.2022 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(494.4 KB)

DXF
(19.3 KB)

GML
(79.3 KB)

SHP
(69.5 KB)

WGS 84

GeoJSON
(493.7 KB)

DXF
(15.9 KB)

GML
(79.1 KB)

SHP
(69.2 KB)