Vyhrazené stání pro zásobování

zpět na seznam

Vyhrazené stání pro zásobování v rámci ZPS

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
15.07.2020 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(462.9 KB)

DXF
(76.6 KB)

GML
(119.9 KB)

SHP
(78.7 KB)

WGS 84

GeoJSON
(461.2 KB)

DXF
(57.7 KB)

GML
(102.3 KB)

SHP
(81.9 KB)