Vyhrazené stání pro zásobování

zpět na seznam

Vyhrazené stání pro zásobování v rámci ZPS

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
04.01.2023 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(576.6 KB)

DXF
(92.6 KB)

GML
(149.0 KB)

SHP
(98.2 KB)

WGS 84

GeoJSON
(574.7 KB)

DXF
(69.8 KB)

GML
(127.3 KB)

SHP
(102.1 KB)