Vyhrazené stání pro zásobování

zpět na seznam

Vyhrazené stání pro zásobování v rámci ZPS

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
15.01.2021 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(517.3 KB)

DXF
(83.8 KB)

GML
(133.6 KB)

SHP
(87.6 KB)

WGS 84

GeoJSON
(515.5 KB)

DXF
(63.4 KB)

GML
(114.0 KB)

SHP
(91.2 KB)