Vyhrazené stání pro zásobování

zpět na seznam

Vyhrazené stání pro zásobování v rámci ZPS

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
23.04.2021 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(544.8 KB)

DXF
(87.7 KB)

GML
(140.8 KB)

SHP
(92.5 KB)

WGS 84

GeoJSON
(542.9 KB)

DXF
(66.5 KB)

GML
(120.2 KB)

SHP
(96.2 KB)