Vyhrazené stání pro zásobování

zpět na seznam

Vyhrazené stání pro zásobování v rámci ZPS

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
28.09.2020 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(492.2 KB)

DXF
(80.8 KB)

GML
(127.0 KB)

SHP
(83.3 KB)

WGS 84

GeoJSON
(490.5 KB)

DXF
(60.5 KB)

GML
(108.4 KB)

SHP
(86.7 KB)