Vyhrazené stání pro zásobování

zpět na seznam

Vyhrazené stání pro zásobování v rámci ZPS

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
16.06.2021 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(545.7 KB)

DXF
(88.0 KB)

GML
(141.2 KB)

SHP
(92.7 KB)

WGS 84

GeoJSON
(543.8 KB)

DXF
(66.6 KB)

GML
(120.7 KB)

SHP
(96.5 KB)