Záplavové území ( drobné vodní toky )

zpět na seznam

Kategorizace záplavových území - drobné vodní toky ( kategorie - aktivní zóna, záplava pro průtok Q100 )

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
18.10.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(23.8 MB)

DXF
(7.2 MB)

GML
(7.0 MB)

SHP
(5.0 MB)

WGS 84

GeoJSON
(23.1 MB)

DXF
(5.2 MB)

GML
(5.2 MB)

SHP
(4.9 MB)

Doplňující tabulky

CSV
(62.0 B)