Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2

zpět na seznam

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 2 = zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2022, stav dat 2021. Aktualizováno ročně. Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base, zdrojová data: ČHMÚ-SPE.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
01.12.2022 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(1.6 MB)

DXF
(42.1 KB)

GML
(242.2 KB)

SHP
(202.3 KB)

WGS 84

GeoJSON
(1.6 MB)

DXF
(30.2 KB)

GML
(241.1 KB)

SHP
(201.7 KB)