Záplavové území ( Q50 )

zpět na seznam

Záplavová čára pro průtok 3440m3/s ( Q50) pod soutokem.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
31.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(3.4 MB)

DXF
(1.2 MB)

GML
(1.0 MB)

SHP
(753.1 KB)

WGS 84

GeoJSON
(3.3 MB)

DXF
(922.9 KB)

GML
(749.1 KB)

SHP
(739.4 KB)