Základní mapa 1: 25 000 - rastr černobílý

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
08.06.2018 02:00:00

S-JTSK

TFW
(108.0 B)

TIFF
(894.0 MB)