Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy (plovoucí) - body (územní plán)

zpět na seznam

Plán využití ploch (územní plán) - plovoucí značka v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje požadavek umístit či respektovat funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
21.02.2023 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(52.4 KB)

DXF
(15.6 KB)

GML
(13.3 KB)

SHP
(7.7 KB)

WGS 84

GeoJSON
(51.9 KB)

DXF
(14.1 KB)

GML
(12.2 KB)

SHP
(7.5 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(1.4 KB)