Záplavové území (Vltava, Berounka)

zpět na seznam

Kategorizace záplavových území - Vltava, Berounka ( kategorie - aktivní zóna, průtočná, neprůtočná,chráněná městem, chráněná individuálně )

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
07.02.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(1.9 MB)

DXF
(655.1 KB)

GML
(598.3 KB)

SHP
(426.1 KB)

WGS 84

GeoJSON
(1.8 MB)

DXF
(475.8 KB)

GML
(440.7 KB)

SHP
(425.4 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(125.0 B)