Úseky parkování v zónách placeného stání

zpět na seznam

Úseky parkování v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
04.01.2023 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(12.5 MB)

DXF
(2.1 MB)

GML
(3.2 MB)

SHP
(2.1 MB)

WGS 84

GeoJSON
(12.4 MB)

DXF
(1.5 MB)

GML
(2.6 MB)

SHP
(2.2 MB)

Doplňující tabulky

CSV
(79.0 B)