Úseky parkování v zónách placeného stání

zpět na seznam

Úseky parkování v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
15.12.2021 01:00:00

S-JTSK

SHP
(1.8 MB)

WGS 84

GeoJSON
(10.6 MB)

Doplňující tabulky

CSV
(79.0 B)