Vrstevnice 5 m

zpět na seznam

Vrstevnice jsou vygenerované z Digitálního modelu terénu 2018. Vrstevnicový plán odpovídá obsahem a přesností úrovni map 1:5000.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
31.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GML
(39.6 MB)

SHP
(27.8 MB)

WGS 84

GML
(30.2 MB)

SHP
(28.4 MB)