Významné vyhlídkové body - pohledové výseče

zpět na seznam

Významné vyhlídkové body - pohledové výseče

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
08.04.2019 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(1.0 MB)

DXF
(309.6 KB)

GML
(327.2 KB)

SHP
(233.5 KB)

WGS 84

GeoJSON
(1010.9 KB)

DXF
(224.9 KB)

GML
(250.1 KB)

SHP
(238.4 KB)