Významný krajinný prvek - registrovaný

zpět na seznam

významný krajinný prvek - registrovaný

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
29.03.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(88.6 KB)

DXF
(37.8 KB)

GML
(27.9 KB)

SHP
(21.0 KB)

WGS 84

GeoJSON
(86.2 KB)

DXF
(30.6 KB)

GML
(22.5 KB)

SHP
(20.9 KB)