Systém městské zeleně - správa zeleně

zpět na seznam

Plochy správy zeleně jsou vymezeny jako souhrn všech ploch, pro které zajišťuje správu jeden správce zeleně.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
28.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(62.5 MB)

GML
(10.4 MB)

SHP
(8.5 MB)

WGS 84

GeoJSON
(61.8 MB)

GML
(12.9 MB)

SHP
(11.3 MB)