Systém městské zeleně - vegetační prvky - body

zpět na seznam

Vegetační prvek je základní prostorotvorná složka díla zahradní či krajinářské tvorby. Vegetační prvek je určen fyziognomií (vzhledem), prostorovým uspořádáním rostlin a způsobem pěstování.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
28.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(51.0 MB)

GML
(4.7 MB)

SHP
(2.1 MB)

WGS 84

GeoJSON
(50.9 MB)

GML
(4.3 MB)

SHP
(2.2 MB)