Vyhrazená parkovací stání pro držitele průkazu ZTP/P bez vazby na registrační značku vozidla

zpět na seznam

Veřejná parkovací stání pro vlastníky průkazu ZTP (zvlášť těžké postižení)

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
30.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(1021.6 KB)

GML
(116.8 KB)

SHP
(61.6 KB)

WGS 84

GeoJSON
(1018.7 KB)

GML
(117.1 KB)

SHP
(67.3 KB)