Ortofotomapa Prahy - poslední snímkování (pixel 10 cm)

zpět na seznam

Barevná ortofotomapa Prahy. Rozlišení je 10 cm/px Datum snímkování: 3.7.2022 a 22.7.2022

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
14.11.2022 01:00:00

S-JTSK

Prah_0-0-21 JGW (74.0 B)