Systém městské zeleně - technické prvky - body

zpět na seznam

Technický prvek je základní složka díla zahradní či krajinářské tvorby. Pod tento termín se zahrnují strukturální prvky z oblasti pozemních, inženýrských, vodohospodářských staveb ale také umělecké prvky a prvky vybavenosti.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
28.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(2.5 MB)

GML
(284.6 KB)

SHP
(135.3 KB)

WGS 84

GeoJSON
(2.5 MB)

GML
(260.7 KB)

SHP
(135.6 KB)