Základní mapa 1: 25 000 - linie

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, kartografické zobrazení vybraných prvků polohopisu

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
08.04.2020 02:00:00

S-JTSK

GML
(5.0 MB)

SHP
(3.1 MB)

WGS 84

GML
(4.2 MB)

SHP
(3.1 MB)