Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
31.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(5.0 MB)

GML
(1.1 MB)

SHP
(786.3 KB)

WGS 84

GeoJSON
(4.9 MB)

GML
(921.4 KB)

SHP
(783.5 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(2.7 MB)

XLS
(7.8 MB)