Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
02.02.2021 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(4.7 MB)

GML
(1.0 MB)

SHP
(729.8 KB)

WGS 84

GeoJSON
(4.7 MB)

GML
(863.1 KB)

SHP
(727.4 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(2.6 MB)

XLS
(7.7 MB)