Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
28.08.2020 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(4.2 MB)

GML
(950.5 KB)

SHP
(666.7 KB)

WGS 84

GeoJSON
(4.2 MB)

GML
(780.1 KB)

SHP
(664.1 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(2.4 MB)

XLS
(7.0 MB)