Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
20.04.2021 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(4.8 MB)

GML
(1.0 MB)

SHP
(751.0 KB)

WGS 84

GeoJSON
(4.8 MB)

GML
(880.8 KB)

SHP
(748.2 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(2.7 MB)

XLS
(7.8 MB)