Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
16.03.2020 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(4.0 MB)

GML
(917.3 KB)

SHP
(643.8 KB)

WGS 84

GeoJSON
(3.9 MB)

GML
(749.7 KB)

SHP
(641.0 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(2.2 MB)

XLS
(6.5 MB)