Kategorie radonového rizika

zpět na seznam

Kategorizace radonového indexu plochy na území hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
12.02.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(9.4 MB)

DXF
(2.6 MB)

GML
(2.3 MB)

SHP
(1.9 MB)

WGS 84

GeoJSON
(9.1 MB)

DXF
(2.4 MB)

GML
(2.2 MB)

SHP
(2.2 MB)

Doplňující tabulky

CSV
(106.0 B)