Protihlukové bariéry

zpět na seznam

Protihlukové bariéry mají celoplošný deskový charakter a byly zbudovány s prvořadým záměrem akustické ochrany, jejich účinnost je dána zejména jejich výškou, pohltivostí (odrazivostí) a konfigurací okolního terénu.Stav 2019

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
29.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(618.8 KB)

DXF
(137.8 KB)

GML
(172.0 KB)

SHP
(124.2 KB)

WGS 84

GeoJSON
(609.6 KB)

DXF
(104.4 KB)

GML
(140.2 KB)

SHP
(124.5 KB)