Podlažnosti

zpět na seznam

Výška objektů vyjádřená pomocí počtu podlaží, sledovaná jen u hlavních hmot (nikoli u dopňkových staveb), včetně základních informací o typu střechy, ustupujících podlažích v nejvyšších polohách budov, případně využití podkroví.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
28.05.2021 02:00:00

S-JTSK

SHP
(22.0 MB)

WGS 84

SHP
(22.1 MB)

Doplňující tabulky

CSV
(116.0 B)

Doplňující tabulky

CSV
(258.0 B)