Digitální model terénu - rastr

zpět na seznam

Digitální model terénu (DTM) modeluje zemský povrch ve smyslu holéhopovrchu bez ohledu na vegetaci a lidské výtvory jako jsou budovy, mosty apod. Současný DTM Prahy byl vytvořen z leteckého snímkování 2017 a koncipován pro úroveň podrobnosti map měřítka 1 : 5 000.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
20.02.2019 01:00:00

S-JTSK

TFW
(92.0 B)

TIFF
(3.1 GB)