Praha - hranice území

zpět na seznam

území hlavního města Prahy - plocha definovaná jako obálka všech KÚ

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
07.09.2020 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(314.6 KB)

DXF
(106.4 KB)

GML
(97.0 KB)

SHP
(72.9 KB)

WGS 84

GeoJSON
(305.2 KB)

DXF
(82.0 KB)

GML
(76.1 KB)

SHP
(73.3 KB)