Odpadní zařízení pro občany

zpět na seznam

Odpadní zařízení pro občany. Bodová vrstva reprezentující Sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, dále stabilní sběrny nebezpečného odpadu, Zařízení pro sběr bioodpadu.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
04.05.2020 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(139.6 KB)

DXF
(10.3 KB)

GML
(16.2 KB)

SHP
(16.1 KB)

WGS 84

GeoJSON
(139.5 KB)

DXF
(10.0 KB)

GML
(16.2 KB)

SHP
(15.9 KB)