Klad mapových listů 1:50000

zpět na seznam

klad mapových listů 1:50000

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
31.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(5.3 KB)

DXF
(9.4 KB)

GML
(1.9 KB)

SHP
(1.9 KB)

WGS 84

GeoJSON
(5.2 KB)

DXF
(9.6 KB)

GML
(2.2 KB)

SHP
(2.1 KB)