Klad mapových listů 1:2000

zpět na seznam

klad mapových listů 1:2000

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
31.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(311.6 KB)

DXF
(21.3 KB)

GML
(32.3 KB)

SHP
(22.2 KB)

WGS 84

GeoJSON
(310.1 KB)

DXF
(35.4 KB)

GML
(62.7 KB)

SHP
(42.9 KB)