Stavební uzávěry

zpět na seznam

Stavební uzávěry vyplývající z vyhlášek hl. m. Prahy, z územních rozhodnutí a usnesení Rady hl. m. Prahy. Ketegorie stavebních uzávěr:- stavební uzávěry pro Velká rozvojová území; - stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy; - stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy; - vybrané ostatní stavební uzávěry

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
15.02.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(332.4 KB)

DXF
(100.8 KB)

GML
(98.7 KB)

SHP
(71.5 KB)

WGS 84

GeoJSON
(323.7 KB)

DXF
(77.8 KB)

GML
(78.5 KB)

SHP
(73.3 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(77.0 B)